Posetili su školu Štampa

*

DIR/FLOORTIME

Kolege iz Zavoda za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju,logoped Ljiljana Dostanić i psiholog Ivana  Vuleta 

BLXA0yXCAAEo3Sk BLXCAmaCIAAXIVI

su nam predstavile osnovne karakteristike pristupa u radu sa decom sa smetnjama u razvoju na osnovu DIR/FLOORTIME metoda koji je kliničkim posmatranjem osmislio dr.Med.Stanley I.GreenspanDr. Stanley Greenspan founder of Floortime speaks (klik na link) Takođe i knjiga koju preporučujemo od Stenlija Grinspena  - Dete sa posebnim potrebama izdavačke kuće Karupović.(klik na link) i The "Greenspan" FloorTime Model (klik na link), The&DIR/Floor#me&Model

i na blogu škole DIR/FLOORTIME i twitter.com/dusandugalic (klik na link) 

*

"Svet kroz naše prozore"

U okviru projekta "Svet kroz naše prozore" u organizaciji ACES-a u poseti su nam bili naši partneri iz škole "Josip Matoša" iz Vukovara. Održana je radionica koja se bavi izradom sveća.

PB300929a

više na blogu škole "Svet kroz naše prozore" klik na link  kao i vestima škole "Svet kroz naše prozore" klik na link

 

* U poseti našoj školi danas su bili predstavnici DILS tima Ministarstva prosvete,nauke i tehnološkog razvoja prosvetni savetnici.

DSCN0193ddd

 i na blogu škole klik na link predstavnici DILS tima i vesti škole vesti škole klik na link.

 

*  U ponedeljak 13.12.2010.god. u poseti školi,bili su predstavnici hendikep instituta iz Švedske.Švedski institut za asistivnu tehnologiju (SIAT) nacionalni je referalni centar za asistivnu tehnologiju i omogućivanje pristupa osobama inv

 SIAT deluje s ciljem punog sudelovanja i jednakosti osoba s invaliditetom, omogućujući im pristup visokokvalitetnoj asistivnoj tehnologiji, efikasno osiguranje asistivnih uređaja i okruženja bez barijera.

Aktivnosti Švedskog instituta za asistivnu tehnologiju obuhvata ispitivanje i potporu nabavke asistivnih uređaja, istraživanje i razvoj, analize potreba, znanja i metodologije, razvoj, obuku i izgradnju sposobnosti, međunarodnu saradnju  kao i informisanje i komunikaciju.

Švedskim institutom za asistivnu tehnologiju (SIAT) upravljaju Ministarstvo zdravlja i socijalne potrebe kao i Švedsko udruženje tela lokalne uprave i regija (SALAR).

 

http://osdusandugalic.blogspot.com/2010/12/vesti-vesti-vesti.html

 

P8101003b


 

 

*  U četvrtak 16.12.2010.god u poseti školi,bili su kolege iz zavoda za specijalno obrazovanje i odgoj djece     "Mjedenica" iz Sarajeva.

http://osdusandugalic.blogspot.com/2010/12/poseta-kolega-iz-zavoda-za-specijalno.html

 

P8131012m

 

 

 

*19.01.2011.god školu su posetili predstavnici opštine Vračar i obradovali nas divnim poklonima.O toj poseti više na našem blogu

http://osdusandugalic.blogspot.com/2011/01/school-visits-poseta-skoli.html

P9161062avracarci